Bli medlem i Spinneriet


Huvudmedlem 420 kr/år

Som huvudmedlem får du SVERAKs tidning "Våra Katter" (utkommer 6 ggr/år). Du har rätt att registrera stamnamn och kullar och du har möjlighet att delta på utställningar. Huvudmedlemmar har rösträtt på Spinneriets årsmöte och får delta i klubbens alla aktiviteter. Huvudmedlem erhåller t.ex. också rabatt på kattförsäkringar i Agria, rabatt på DNA-tester hos Langford vet services och rabatt på hotellvistelse på Scandic hotell i hela Norden (Koder till detta får du av vår avelssekreterare). Huvudmedlem annonserar kullar, uppfödning, avelshanar och titelkatter helt avgiftsfritt på Spinneriets hemsida.


Familjemedlem 120 kr/år

Familjemedlem till en huvudmedlem i Spinneriet kan lösa familjemedlemskap till kraftigt rabatterat pris. En familjemedlem ärtill exempel maka/make, sambo, barn eller förälder i samma hushåll (folkbokförd på samma adress).En familjemedlem kan vara medinnehavare tillstamnamn, delägare till hushållets katter och kan registrera kullar samt delta på utställningar i klubbens namn. Familjemedlemmen erhåller samma rabatter som huvudmedlemmen, får delta i klubbens alla aktiviteter och har rösträtt på Spinneriets årsmöte.


Klubbsupporter 150 kr/år

Om du redan är huvudmedlem i annan kattklubb kan du bli klubbsupporter hos Spinneriet.


Kattungemedlemskap 220 kr/år

Uppfödare i Spinneriet har möjlighet att lösa ettmedlemskap i Spinneriet åt sina kattungeköpare för 220:-.
Kattungeköparen får då samma information och samma möjligheter som en huvudmedlem i Spinneriet.

Du som uppfödare gör detta enligt följande antingen per mail:

Ange ditt namn och namnet på din uppfödning.
Ange namn på dom du ger ett medlemskap till, även vart denne bor och om det finns en mailadress att nå denne på.

På inbetalningen till kassören anger du samma uppgifter och betalar samtidigt in 220:-/anmäld ny medlem.


Medlemsavgift 2024

Från den 1 november går det att betala medlemsavgiften för nästa år. De nya avgifterna är:
Huvudmedlem: 420 kronor
Familjemedlem: 120 kronor
Klubbsupport: 150 kronor
Kattungeköpare via uppfödare: 220 kronor

Bankgiro: 415-0470

Swish: 123 626 31 98

Betalningar från utlandet:

Iban nr: SE1750000000051021034908
Swift adress/ Bic kod: ESSESESS

Vill du bli medlem i Spinneriet och har några funderingar kontakta då medlemsansvarig.

Eller fyll i vårt formulär HÄR