SVERAK info

 


2021-05-08

Ändrade öppetider och ändrade telelefontider på SVERAKS kansli 14 juni - 31 augusti.

Mer info HÄR

Tänk på att lämna in era ansökningar i god tid, då det kan ta längre tid under sommarmånaderna.

 

2021-04-29

Förbundsstyrelsen fattade beslut den 26 april att tillåta digital signering med hjälp av bankID.

Vi har valt detta för att säkerställa att den som digitalt undertecknar är den person som den är. (Det möjliggör också att den som inte vill skriva ut anmälan/ansökan på papper kan sköta hanteringen digitalt, något som har efterfrågats).

Villkoret är alltså att signeringstjänsten som du som SVERAK-medlem väljer, visar signeringsloggen i samma dokument som själva ansökan.

Alltså signeringsloggen ska vara i ett och samma dokument. Det vill säga BÅDE ansökan/anmälan OCH signeringsloggen. Detta är något som automatiskt genereras av den signeringstjänst ni väljer.

Exempel på två sådana signeringstjänster som uppfyller dessa krav är:

Kivra uppfyller tyvärr INTE , då det inte uppfyller ovan nämnda krav varför denna tjänst idagsläget inte accepteras.

Självklart kommer det även fortsättningsvis gå bra att skicka ansökningar och anmälningar på papper med snigelposten, eller fortsätta att skriva ut pappret och underteckna det och sedan skanna in det och maila det.

P.S den 19 maj lanserar SVERAK online-anmälan av ny kull via minakatter.sverak.se. För att kunna använda tjänsten måste intygen vara uppladdade på din katt, passa på redan nu att ladda upp de avelsintyg som krävs för att katten ska kunna användas vid onlineanmälan av ny kull D. S

Hans Boskär

Förbundsekonom

Elektronisk signering med bank id

 

Ladda upp intyg till SVERAKS sida

Nu kan man ladda upp sina raskatters intyg på Sveraks hemsida! Det gäller både hälsointyg och avelsintyg. Det finns även en ny version på blankett 1001, den blankett du använder när du registrerar kattkull. Det är alltid senaste blanketten som skall användas. Det är en fördel att ladda in intygen i god tid före du registrerar kull. Läs mer på:

Nytt i MinaKatter – ”Ladda upp intyg” – SVERAK

 

Nya regler hos Jordbruksverket 21 april, 2021

(Registrera anläggning för djur och avelsmaterial (tidigare Anmälan djurhållning)

Enligt EU:s nya djurhälsoförordning ska du som är ansvarig för en plats med djur eller avelsmaterial registrera den. Anledningen är att det ska bli enklare att spåra smittor vid eventuella sjukdomsutbrott. Sista dagen för att registrera platsen är den 1 oktober.

Mer info hittar du på Jordburksverkets sida HÄR

Mer info har även SVERAK

 

 

 

 

Copyright © Spinneriet